Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Prolov.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Prolov.cz IČ 69752729, DIČ CZ7604273908, Václav Hrbek, Na Bítýškách 611, 664 71 Veverská Bítýška, fyzická osoba zapsána v registru živnostenského úřadu Obecní živ.úřad Kuřim, č.j.:MK/13905/06/OŽÚ/Šm,ev.č.:370302-85722, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití).

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
1. v případě mechanického poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou.
2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno.
3. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
4. zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.
5. zboží, které bylo upravováno a opravováno nekvalifikovanou osobou, nebo pokud vznikla-li vada v důsledku této opravy i úpravy.
6.zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
7.elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek.
8.neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

Spotřební materiál
Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. nabíjecí baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodejce vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V pořádku