Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Obchodní podmínky platné od 1.1.2014


Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

I. Obecné ustanovení
Prodávající: Václav Hrbek, Na Bítýškách 611, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 69752729, fyzická osoba zapsána v registru živnostenského úřadu Obecní živ.úřad Kuřim, č.j.:MK/13905/06/OŽÚ/Šm,ev.č.:370302-85722 (dále jen „Prodávající").

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.prolov.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.


1. Objednání zboží
Objednávky zboží vyřizujeme v pracovních dnech od 8:00 do 17:00. Objednávka zboží uzavřená v internetovém obchodě je závazná a zboží bude dodáno za cenu uvedenou v daném okamžiku na webových stránkách.


2. Dodací lhůty
Zboží je expedováno dle zveřejněné dostupnosti u zboží. Objednávky přijaté do 12:00 hod. se začínají vyřizovat v den objednání. Objednávky přijaté po 12:00 hod. se vyřizují od následujícího pracovního dne. V případě delších lhůt bude prodávající informovat kupujícího a ten se rozhodne, zda akceptuje dodací lhůtu nebo od objednávky odstupuje. Objednávku si také můžete (po předchozím objednání, nebo telefonické dohodě) vyzvednout osobně.

V hektickém předvánočním období se však může stát, že před aktualizací stavu dojde k doprodání některé položky, nebo prodloužení dodací lhůty. Jde spíše o výjimečné případy, ale při velkých skladových pohybech, ke kterým v tomto bdobí dochází, k nim dojít může. 

 
 

3. Změny v objednávce ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením.


4. Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo pokud se zboží přestalo již vyrábět, případně je dlouhodobě nedostupné nebo doprodáno. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


5. Cena zboží - platební podmínky
U každého zboží je uvedena aktuální cena, která je včetně DPH. V pokladně/košíku Vám bude připočtena cena za dodání dle platného ceníku ( viz níže doprava zboží ). 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti při osobním odběru (po telefonické dohodě Vám rezervujeme zboží po dobu 2-3 dnů. Po uplynutí této doby bude objednávka automaticky zrušena, pokud nebude dohodnuto jinak).
b. platba předem bankovním převodem.
c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).
d. na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej uvedených na webové stránce prolov.cz resp. stránce poskytovatele).


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. 
 
 
6. Doprava zboží ČR/SR
Zboží je dodáváno Českou poštou a poštovné i balné je celkem 149,-Kč vč. DPH pro ČR 468,-Kč vč. DPH pro SR ( minimální objednávka pro zaslání zboží na Slovensko je 100,-EUR bez DPH ). Minimální objednávka zaslaná firmě bez DPH činí 200,-EUR bez DPH. U některého zboží je poštovné a balné ZDARMA (pro ČR). 

Pro vystavení dokladu v cenách bez DPH pro exportní účely je nutné předložit kopii živnostenského listu (oprávnění k podnikání, přidělení IČ) a kopii Osvědčení o registraci k DPH, které ověříme. Kopie lze zaslat emailem s objednávacím listem a razítkem. Po splnění těchto podmínek je možné vystavit doklad bez připočtené daně. Koncovým uživatelům pro soukromé použití jsou doklady vždy vystaveny včetně DPH.


7. Záruka na zboží a reklamace
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prolov.cz a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje.
Zboží, které má své výrobní číslo se musí shodovat s výrobním číslem na daňovém dokladu. Záruka se nevztahuje na zařízení a příslušenství, jejichž výrobní čísla jsou odstraněna, změněna nebo jsou nečitelná. 


Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách výrobce. Na prodlouženou záruku, která je poskytována výrobcem nad rámec základní záruční lhůty, se nevztahuje 30ti denní lhůta pro vyřízení reklamace. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv
Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

U všech puškohledů je pro uplatnění jiných vad než mechanických nutné předložení potvrzení odborné firmy s certifikací, která provedla jeho montáž a seřízení na zbrani.

Záruka a reklamace nočního vidění a termovizí

Vzhledem k tomu, že většina přístrojů se posílá na vyřízení reklamace do výrobního závodu, případnou reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu co nejrychleji. Do reklamačního formuláře uvádějte vždy kontakty telefonní i emailové pro zaslání informací o průběhu reklamace.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ PUŠKOHLEDY

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

8. Vrácení nepoužitého zboží do 14 dnů

V souladu se zákonem č. 367/2000 sb. máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. K odstoupení od kupní smlouvy stačí kopie dokladu o koupi. Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky a datum nákupu. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Formulář s odstoupením od smlouvy a zboží zašlete zpět na naši adresu: Václav Hrbek, Na Bítýškách 611, 664 71 Veverská Bítýška, nebo na náš email info@prolov.cz. Peníze Vám za zboží zašleme převodem na Váš účet po fyzickém obdržení a kontrole zboží, dle zákonné lhůty.  Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů a kompletními údaji ve formuláři.

Zboží vraťte pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Není možné přijímat vrácené zboží kupujícím zasláné na dobírku! Taková zásilka bude vrácena zpět kupujícímu.


Odstoupení od smlouvy nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Vrácené zboží nesmí být používáno.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být: kopie faktury a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, používáno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Prodejce má právo si účtovat skutečně vynaložené náklady s vrácením zboží. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. (jedná se o náklady spojené se tzv.vybalení, kontrola, zda je zboží v pořádku, kompletní, nepoškozené, zavedení zboží zpět do systému, naskladnění, vystavení opr. dokladu, vrácení peněz zákazníkovi, vrácení zboží zpět do prodeje.


Mimosoudní řešení sporů
Možnost mimosoudního řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce na webu www.coi.cz9. Práva a povinnosti kupujícího
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


10. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 


11. Autorská práva
Žádná část ani celkový obsah těchto stránek a programového kódu nesmí být žádným způsobem kopírovány, reprodukovány, přenášeny, upravovány, poskytovány jiným systémům, publikovány nebo distribuovány bez písemného svolení autora.


12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014. 
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.prolov.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.